• 0966615689
  • contact@inlocphat.vn

Tài liệu

Sách gáy dán keo nhiệt là sách gì và được làm thế nào?

  • 28/06/2021
  • In ấn, Sách gáy dán, Keo nhiệt

Bìa in có khổ rộng hơn nội dung bo từ trước ra sau cả phần gáy. Máy keo nhiệt nung keo ở nhiệt độ 150 độ C.

Xem ngay

Sách gáy xoắn là sách gì và in nó thế nào?

  • 28/06/2021
  • In ấn, Sách gáy xoắn, in phun

Sách gáy xoắn tại inlocphat.vn là sách IN PHUN trên khổ giấy A4 ( loại giấy Double A 70).

Xem ngay

Sách Tiếng Anh

Tài liệu

Sách gáy dán keo nhiệt là sách gì và được làm thế nào?

Bìa in có khổ rộng hơn nội dung bo từ trước ra sau cả phần gáy. Máy keo nhiệt nung keo ở nhiệt độ 150 độ C.

Sách gáy xoắn là sách gì và in nó thế nào?

Sách gáy xoắn tại inlocphat.vn là sách IN PHUN trên khổ giấy A4 ( loại giấy Double A 70).